Kierunek zarządzanie

Studia I stopnia

niestacjonarne w języku polskim

rok program ogólny
I grupa 1


II grupa 1 grupa 2 grupa 3  
III grupa 1 grupa 2    
spec. zarządzanie zasobami ludzkimi (moduł F) grupa 1
spec. przedsiębiorczość i zarządzanie rozwojem firmy (moduł F) grupa 1
moduły G6: zarządzanie rozwojem firmy
G7: zarządzanie ZL
G10: instrumenty współczesnej logistyki

  

Studia II stopnia

niestacjonarne w języku polskim

rok
program ogólny
I grupa 1 grupa 2 grupa 3 grupa 4

zarządzanie biznesem
 (studia dla nieekonomistów)
grupa 1
 
II grupa 1 grupa 2 grupa 3
grupa 4
grupa 5  
specjalności
zarządzanie zasobami ludzkimi
grupa 1 grupa 2 grupa 3 grupa 4
zarządzanie w administracji publicznej grupa 1
 
bez specjalności grupa 1